PRORIZ - Procjena rizika

Preuzimanje aplikacije

Aplikaciju PRORIZ v1.10 možete preuzeti ovdje.
Detaljne upute kako instalirati aplikaciju preuzmite ovdje
Za instalaciju u mrežnom načinu rada upute preuzmite ovdje

Ukoliko već imate instaliranu stariju verziju, aplikaciju možete ažurirati pomoću aplikacije koju možete preuzeti ovdje
Nakon što ste preuzeli aplikaciju potrebno ju je pokrenuti

Zahtjevi:
Windows XP SP3 ili noviji
SQL Express 2008R2 ili noviji (uključen u instalaciju)
.NET framework 4.0 - preuzmite ovdje
Preglednik word dokumenata: Word 2000 ili noviji ili kompatibilna alternativa (word viewer, openoffice writer itd)

Daljne verzije biti će dostupne putem ažuriranja unutar aplikacije.
Prilikom pokretanja aplikacije, ukoliko odustanete od registracije i aktivacije, aplikacija će raditi u DEMO načinu rada.